Lugter det mærkeligt fra afløbet i dit køkken, på dit badeværelse eller ude i bryggerset – og lader lugten sig ikke fjerne ved grundig rensning af afløbsrørene? Så er der faktisk en risiko for, at problemet hidrører fra kloaksystemerne. Og så skal du have fat på en autoriseret kloakmester.

Hvordan kan en autoriseret kloakmester hjælpe mig?

Som hus ejer er en autoriseret kloakmester en obligatorisk kontakt. Du lægger nok ikke så meget mærke til dine kloak systemer i det daglige – og du tænker sandsynligvis ikke over betydningen af velfungerende kloakering før der opstår problemer.

Men når først hele huset lugter af kloak er det meget vigtigt at du tager affære, og omgående får en autoriseret kloakmester på banen. En defekt kloak kan nemlig forårsage alvorlige skader på såvel husets fundament som på dets beboeres sundhed. Tilbageløb eller læk i kloak rør, hvis funktion det er at lede spildevand væk fra boligen, kan afstedkomme indsivning af vand gennem fundamentet. Så vil der opstå alvorlige fugtskader, og du vil ud i at skulle tørre og reparere kælderen samt dræne den sump som opstår i din have.

Du kan også risikere at spildevandet blander sig med drikkevand. Dermed opstår risiko for alvorlige forgiftninger hos familiemedlemmerne – og det kan faktisik godt være livsfarligt. Derfor bør du have kontakt til en autoriseret kloakmester som kan hjælpe dig med at rense rørene op og udbedre skader på systemet.

Ideelt set bør du med jævne mellemrum få spulet kloak rørene grundigt igennem, og ved samme lejlighed få dem efterset med tv inspektion. På den måde kan du nemlig foregribe begivenhedernes gang og forebygge skader forårsaget af indtrængende rødder eller rotte angreb.

Har du brug for hjælp til kloakarbejde i Skive kan du med fordel kontakte autoriseret kloakmester Poul Jensen Entreprenør ApS – læs mere på hjemmesiden poul-jensen.dk.