Nogle gange vil et angreb med skimmelsvamp i dit hjem være synligt med det blotte øje. I andre tilfælde vil det ikke være muligt for dig at se det, men du kan måske fornemme den særlige jordslåede lugt, som skimmelsvamp har. I begge tilfælde er det vigtigt, at du sørger for at få testet, om der er tale om skimmelsvamp, så du kan komme problemet til livs. For det skaber et meget usundt indeklima i din bolig, hvis du lever med skimmelsvamp i al for lang tid. Det kan for eksempel have konsekvenser for din hukommelse og dit vejrtrækning. 

På skimmel-svamp.dk kan du købe en test og selv teste dit hjem for skimmelsvamp. Er det et synligt angreb, kan du vælge en test, hvor du tager en prøve af for eksempel det tapet eller det træværk, der er blevet angrebet. Hvis det ikke er et synligt angreb, kan du vælge en test, der måler antallet af svampesporer i rummet. Dermed er det altså muligt at teste, lige meget om der er synlige sporer eller ej. 

Det er meget forskelligt, hvor nemt det vil være at fjerne et angreb med skimmelsvamp. Nogle angreb er overfladiske, og du vil derfor godt selv kunne fjerne dem. Sørg dog for at have det rette udstyr på, så du ikke kommer til at indånde svampesporerne, når du gør det. 

Er der tale om et mere omsiggribende angreb, er det en god ide for dig, at du sørger for at få nogle professionelle til at hjælpe dig. De kan sørge for, at alle de dele, der er blevet ramt af skimmelsvamp bliver fjernet, så du er helt af med det. 

Folkene bage skimmel-svamp.dk kan også hjælpe dig med professionel fjerning af skimmelsvampen. Ønsker du det, kan du altså få et tilbud fra dem og høre, hvor meget de tager for det.